ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ N. 3299/2004 ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ N. 3299/2004 ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑ Σύμφωνα...

Περισσότερα

Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Α.1035/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ...

Η με αριθμό Α.1035/2019 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία αφορά στην έκδοση πιστωτικών...

Περισσότερα

ΣΛΟΤ 563/2019 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ,...

ΣΛΟΤ 563/2019 Λογιστικός χειρισμός δαπανών βελτιώσεων και προσθηκών, σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του μισθωτή,...

Περισσότερα

ΣΛΟΤ 368/2019 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (LEASING) ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΣΛΟΤ 368/2019  Αντιμετώπιση χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) πολύ μικρών οντοτήτων    Αθήνα, 19.03.2019 Αριθμ. Πρωτ.: 368...

Περισσότερα

ΣΛΟΤ 352/2019 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

ΣΛΟΤ 352/2019  Προσδιορισμός κόστους απόκτησης και εγκατάστασης ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων  Αθήνα, 26.02.2019 Αριθμ. Πρωτ.: 352 ΕΞ...

Περισσότερα

ΣΛΟΤ 358/2019 ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΠ

ΣΛΟΤ 358/2019  Οντότητες με διπλογραφικά βιβλία και υποχρέωση εφαρμογής του λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ  Αθήνα,...

Περισσότερα

ΣΛΟΤ 304/2019 ΈΝΤΑΞΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν 4308/2014 ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ...

ΣΛΟΤ 304/2019  Ένταξη κοινοπραξίας σε κατηγορία μεγέθους οντοτήτων κατά τον ν 4308/2014 και τήρηση απλογραφικών...

Περισσότερα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΛΟΤ 212/2019

ΣΛΟΤ 212/2019 Διανομή μερίσματος Αθήνα, 12.02.2019 Αριθμ. Πρωτ.: 212 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ...

Περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΛΟΤ 3441/2019  Αποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων  Αθήνα, 15.01.2019 Αριθμ. Πρωτ.: 3441 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ...

Περισσότερα