Σύγκριση Μετοχικού & Κερδών

Κανόνες διανομής Κερδών

Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε Γενικά Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη Όλα...

Περισσότερα

Είδος εισφορών – Εκδιδόμενοι τίτλοι

Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε Εισφορές σε είδος — Ναι – Εκτίμηση Εταίρων...

Περισσότερα

Εταιρικό ή Μετοχικό Κεφάλαιο – αξία τίτλου – αριθμός εταίρων/μετόχων — Διάρκεια Λειτουργίας

Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε Ελάχιστο υποχρεωτικό Κεφάλαιο Δεν υπάρχει ρύθμιση-Δεν απαιτεί συγκεκριμένο...

Περισσότερα