Εισπράξεις και Επιστροφές

Οφειλές και απαίτηση αποδεικτικού ενημερότητας

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας;Η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις:α) Για...

Περισσότερα

Πού υποβάλλεται η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης;

Η αίτηση υποβάλλεται, εφόσον αυτό υποστηρίζεται, ηλεκτρονικά και κατ’ εξαίρεση στη Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο ή...

Περισσότερα

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης μπορεί κάποιος να ενταχθεί εκ νέου;

α) Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου...

Περισσότερα

Απώλεια ρύθμισης οφειλών

Η ρύθμιση απόλλυται εάν ο οφειλέτης: Για τη ρύθμιση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις της...

Περισσότερα

Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις δύνανται να ρυθμιστούν τα βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο;

α) Με τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του ν....

Περισσότερα