Σύσταση Επιχείρησης (Υ.Μ.Σ.)

Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., λήψη αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και Ευρωπαϊκού Μοναδικού Ταυτοποιητή

Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ολοκληρώνεται με την καταχώριση των στοιχείων των υπόχρεων στο Εθνικό Μητρώο...

Περισσότερα

Κόστος σύστασης εταιρείας

Για τη σύσταση εταιρείας καταβάλλεται τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης, το οποίο περιλαμβάνει: α) το τέλος...

Περισσότερα

Απόδοση ΑΦΜ

Για την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, η υπηρεσία μιας στάσης διαβιβάζει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο...

Περισσότερα

Ανάγνωση κλειδαρίθμου επιχείρησης (e-ΥΜΣ)

Οι πολίτες που κάνετε μόνοι σας σύσταση εταιρίας μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)...

Περισσότερα

Δικαιολογητικά για τη σύσταση εταιριών μέσω της υπηρεσίας μίας στάσης

1. Υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση των ιδρυτών προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση...

Περισσότερα

Σύσταση Επιχείρησης χωρίς επίσκεψη σε Δημόσια Υπηρεσία

Κάντε μόνοι σας τη σύσταση της εταιρείας σας, χωρίς να πάτε σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία....

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα (e-ΥΜΣ)

H e-ΥΜΣ είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση...

Περισσότερα

Υπηρεσίες Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών

Ως υπηρεσίες μίας στάσης (Υ.Μ.Σ.) για τη σύσταση εταιρειών ορίζονται, κατά περίπτωση: Επιτρέπεται η σύσταση...

Περισσότερα