Επιδόματα Εργαζομένων

Επίδομα Γονικής Άδειας

Για τους δύο (2) πρώτους μήνες της γονικής άδειας, η ΔΥΠΑ υποχρεούται να καταβάλλει επίδομα...

Περισσότερα

Επίδομα Αδείας

Κατά τη διάρκεια της άδειας ο εργαζόμενος δικαιούται τις «συνήθεις αποδοχές» που θα ελάμβανε αν...

Περισσότερα

Επίδομα Ασθένειας

Μέσα από την ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» στην ιστοσελίδα του efka.gov.gr μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις...

Περισσότερα

Επίδομα Μητρότητας

Ο καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ αναφέρεται...

Περισσότερα