Σύγκριση Λογιστικών Ζητημάτων

Υποχρέωση διενέργειας απογραφής

Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε Υποχρέωση απογραφής Ναι, αν τηρεί Διπλογραφικά βιβλία Ναι,...

Περισσότερα

Τήρηση Λογιστικών βιβλίων

Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε Απλογραφικά Ναι. Εφόσον δεν ξεπερνούν σε τζίρο το...

Περισσότερα

Κόστος ίδρυσης ( ΓΕΜΗ – Επιμελητήριο – Συμβολαιογράφος )

Ατομική [που ασκεί εμπορική δραστηριότητα (*)] Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης...

Περισσότερα