Κατάρτιση Εργαζομένων

Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής

Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής με κωδ. ΟΠΣ 5074787...

Περισσότερα

Κατάρτιση και πιστοποίηση Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων Τεχνητών

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.), με το υπ’ αρ. 4084/31-10-2018 Σύμφωνο συνεργασίας που υπέγραψε με...

Περισσότερα