Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Κόστος και Φορολογία Ε.Π.Ε.

Κόστος Οι επιχειρηματίες που θα συστήσουν την Ε.Π.Ε. καλούνται να πληρώσουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους...

Περισσότερα

Ίδρυση – Σύσταση Ε.Π.Ε.

Τα τελευταία χρόνια οι ενάρξεις των εταιρειών γίνονται αποκλειστικά από το ΓΕΜΗ και την Υπηρεσία...

Περισσότερα

Το Μοντέλο των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

Το 1ο άρθρο του ν. 3190/1955, περιγράφει την έννοια της Ε.Π.Ε. και ορίζει το κύριο...

Περισσότερα