Εισαγωγή στις Μορφές Επιχειρήσεων & Επιλογή της κατάλληλης

Κατάλληλες κατά περίπτωση μορφές επιχειρήσεων

Η επιλογή της κατάλληλης μορφής επιχείρησης είναι θέμα μιας «μικρής μελέτης» και κάθε περίπτωση είναι...

Περισσότερα

Σύνοψη σημείων σύγκρισης

Τα κύρια κριτήρια είναι : Γενικά σε σχέση με τα παλαιότερα έτη, πρέπει να τονίσουμε...

Περισσότερα

Σύνοψη Μορφών Επιχειρήσεων

Το «Επιχειρείν» στην Ελλάδα μπορεί να διεξαχθεί κυρίως με τις εξής κατηγορίες επιχειρήσεων: α) Ατομική...

Περισσότερα