Ομόρρυθμη & Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Φορολόγηση Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης Εταιρίας (ΟΕ-ΕΕ)

Σύμφωνα με το Νόμο 4172/2013 για τη φορολογία εισοδήματος, από 1/1/2014 (οικονομικό έτος 2013) οι...

Περισσότερα

Λύση της Ομόρρυθμης/Ετερόρρυθμης Εταιρείας

Τα άτομα ως εταίροι σε μία προσωπική εταιρεία είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας και συνεπώς οποιαδήποτε...

Περισσότερα

Κόστος Σύστασης Εταιρείας

Με γνώμονα την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών εταιρειών και την εξοικονόμηση χρημάτων...

Περισσότερα

Ίδρυση – Σύσταση Ομόρρυθμης/Ετερόρρυθμης Εταιρείας

Η σύσταση μιας προσωπικής εταιρείας Ομόρρυθμης (Ο.Ε.) ή Ετερόρρυθμης (Ε.Ε.) γίνεται πλέον κατά κανόνα στο...

Περισσότερα

Το Μοντέλο της Ετερόρρυθμης Εταιρείας

Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Limited Company) αποτελείται από ένα ή περισσότερα ομόρρυθμα μέλη και ένα ή...

Περισσότερα

Το Μοντέλο της Ομόρρυθμης Εταιρείας

Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη...

Περισσότερα