Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Πότε απαλλάσσεται ο πτωχός από τις οφειλές του;

Αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται εντός 3 ετών από την ημερομηνία κήρυξης της...

Περισσότερα

Προβλέπεται απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης;

ΝΑΙ για τις μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο, η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά...

Περισσότερα

Τι περιλαμβάνεται στην πτωχευτική περιουσία;

Πέραν του συνόλου της κινητής και ακίνητη περιουσίας του οφειλέτη, στην πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνεται και...

Περισσότερα

Πότε ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών οπότε και μπορεί να κηρυχθεί σε πτώχευση; 

Όταν δεν καταβάλλει επί 6 μήνες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες και Δημόσιο, σε ύψος...

Περισσότερα

Μετά την αποτυχία του εξωδικαστικού ή της συμφωνίας εξυγίανσης αυτόματα ακολουθεί το στάδιο της πτώχευσης;

Όχι αυτόματα. Η διαδικασία της πτώχευσης, ενεργοποιείται μόνο μετά από αίτηση του ίδιου του οφειλέτη,...

Περισσότερα