Συλλογή – μεταφορά Μη επικίνδυνων Αποβλήτων – Έκθεση ΗΜΑ

Συλλογή και Μεταφορά Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 36 του...

Περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων  

Σύμφωνα με τον N. 3982/2011, στο δεύτερο μέρος που αφορά την απλοποίηση της αδειοδότητης των...

Περισσότερα

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

Σύμφωνα με τον N. 3982/2011, στο δεύτερο μέρος που αφορά την απλοποίηση της αδειοδότητης των...

Περισσότερα