Γνωστοποίηση

Αδειοδότηση από Επιμελητήρια

N. 3982/2011 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  ΛΟΙΠΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ...

Περισσότερα

Σύσταση αυτοτελών Τμημάτων Αδειοδότησης στην Περιφέρεια  

N. 3982/2011 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΛΟΙΠΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ...

Περισσότερα

Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής του N. 3982/2011

N. 3982/2011  ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποδοχή...

Περισσότερα

Εγκατάσταση και Λειτουργία Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων

N. 3982/2011 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ...

Περισσότερα

Θεσμικό Πλαίσιο Αδειοδότησης Μεταποιητικών και Συναφών Δραστηριοτήτων

Η αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων διέπεται βασικά από τον: Πριν την έκδοση του ν....

Περισσότερα