Ασφαλιστικό Πλαίσιο

Προαιρετική συνέχιση ασφάλισης

Τα πρόσωπα που συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον e-ΕΦΚΑ, βάσει των άρθρων 18 και...

Περισσότερα

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης

Ποσό εξαγοράς Για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, ο ασφαλισμένος, για κάθε μήνα αναγνώρισης, καταβάλλει εισφορά...

Περισσότερα

Εισφορές Παράλληλης Απασχόλησης

Καθορισμός των ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ λόγω ανάληψης περισσοτέρων...

Περισσότερα

Ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους

Ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοτελώς απασχολούμενους, ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ,...

Περισσότερα

Ασφαλιστικές εισφορές για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα

Ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης Για τους μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ, για την κύρια...

Περισσότερα

Ασφαλιστικό πλαίσιο επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ υπάγονται υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών που ασκούν...

Περισσότερα