Καρτέλα Εργοδότη

Ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλετών

Οι οφειλέτες που έχετε ενταχθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) μπορείτε να ενημερώνεστε ηλεκτρονικά...

Περισσότερα

Ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη

Οι οφειλέτες που έχετε ενταχθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) μπορείτε να βρίσκετε πληροφορίες...

Περισσότερα

Οικονομική καρτέλα εργοδότη eΕΦΚΑ

Οι εργοδότες μπορείτε να βρείτε οικονομικά στοιχεία για χρεώσεις και πιστώσεις σε χρονικό διάστημα που...

Περισσότερα

Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ

Οι εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων (εξαιρούνται οι Αριθμοί Μητρώου Οικοδομοτεχνικών Έργων των Δημοσίων...

Περισσότερα

Οικονομική καρτέλα εργοδότη ΤΕΚΑ

Οι εργοδότες μπορείτε να δείτε την καρτέλα σας στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Συγκεκριμένα,...

Περισσότερα