Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Συλλογική σύμβαση εργασίας των ηλεκτρολόγων σε τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά...

Περισσότερα

Ισχύς, Δεσμεύσεις και Χρόνο Ισχύος Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Ισχύς Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Οι κανονιστικοί όροι της συλλογικής σύμβασης εργασίας έχουν άμεση και αναγκαστική...

Περισσότερα

Ικανότητα Σύναψης Σ.Σ.Ε.- Νομιμοποίηση εκπροσώπων

Ικανότητα για σύναψη Σ.Σ.Ε. – Νομιμοποίηση εκπροσώπων Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.1876/1990, όπως...

Περισσότερα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ)

Με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) οι οποίες συμφωνούνται εγγράφως μεταξύ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων...

Περισσότερα