Έναρξη και Λύση

Σύσταση επιχείρησης

Μέσα από την ενότητα «Επιχειρηματική δραστηριότητα» στην ιστοσελίδα του Gov.gr μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνοι σας...

Περισσότερα

Πιστοποίηση εργοδοτών

Οι εργοδότες μπορείτε να εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, χωρίς να χρειάζεται να πάτε...

Περισσότερα

Παλαιός εξωδικαστικός μηχανισμός

Μπορείτε να διαχειριστείτε την αίτηση που έχετε υποβάλει μέχρι την οριστικοποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού και...

Περισσότερα

Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου εάν έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές...

Περισσότερα

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

Μπορείτε εσείς ή εξουσιοδοτημένος σύμβουλος σας, να αιτηθείτε εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εάν οφείλετε συνολικά...

Περισσότερα

Έναρξη ατομικής επιχείρησης

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε στον εμπορικό κλάδο με έδρα στην Ελλάδα, μπορείτε...

Περισσότερα

Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) για εξαγωγικές επιχειρήσεις

Οι ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις μπορείτε να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες για τις εξαγωγικές σας δραστηριότητες σε...

Περισσότερα

Γνωστοποίηση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ενημερώστε τη δημόσια διοίκηση για την έναρξη εγκατάστασης, λειτουργίας ή για οποιαδήποτε μεταβολή της επιχειρηματικής...

Περισσότερα

Έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ

Αφού ολοκληρώσετε την προεργασία (Προετοιμασία πριν την επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ.), υποχρεούστε να προσέλθετε στο Τμήμα...

Περισσότερα

Προετοιμασία πριν την επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε, πριν την επίσκεψή σας στη Δ.Ο.Υ., τα έντυπα που θα συμπληρώσετε...

Περισσότερα