Λειτουργία Γ.Ε.ΜΗ.

Λήψη κωδικών πρόσβασης στο Γ.Ε.Μ.Η.

Λήψη κωδικών πρόσβασης στο Γ.Ε.Μ.Η., για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων καταχώρισης μεταβολών και λήψης πιστοποιητικών και...

Περισσότερα

Ενημέρωση / διόρθωση στοιχείων επικοινωνίας εταιρείας που εμφανίζονται στη δημοσιότητα του ΓΕΜΗ

Η διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας εταιρείας που εμφανίζονται στη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνονται από τον...

Περισσότερα

Επιστροφή Τελών Γ.Ε.Μ.Η.

Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλλετε αίτημα επιστροφής χρημάτων μετά από λανθασμένη πληρωμή ή σε...

Περισσότερα

Ανταποδοτικά Τέλη Γ.Ε.Μ.Η.

Μετά την έκδοση του Ν.4919/22, τα τέλη ΓΕΜΗ ορίζονται στο άρθρο 49 του Νόμου. Ωστόσο...

Περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

Η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕ δημιούργησε την «Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής», μια πρωτοποριακή Υπηρεσία που...

Περισσότερα