Αναπτυξιακός Νόμος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 με τα 13 θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, που θεσπίζονται...

Περισσότερα