Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)

Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)...

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ

Η υποβολή των Α.Π.Δ. (Κανονικές ή Συμπληρωματικές (εμπρόθεσμες)) Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων πραγματοποιείται αποκλειστικά...

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιβεβαίωσης Υπαγωγής ΤΕΚΑ

Μέσα από την ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε εργοδότη να μπορεί να...

Περισσότερα