Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Φορολόγηση Κοιν.Σ.Επ.

Οι Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος για τα κέρδη τους, καθώς δεν τα διανέμουν...

Περισσότερα

Ίδρυση –Σύσταση Κοιν.Σ.Επ.

Η ίδρυση μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι ιδιαίτερα απλή και ανέξοδη, όχι όμως τόσο σύντομη...

Περισσότερα

Το Μοντέλο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) θεσπίστηκε με το ν.4019/2011 και ουσιαστικά είναι ένας αστικός συνεταιρισμός...

Περισσότερα