Υποχρεώσεις

Πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας

Στις διατάξεις του ν.4548/18 προβλέπονται δύο συγκεκριμένες πράξεις η οποίες καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ με επιμέλεια...

Περισσότερα

Πράξεις Ελέγχου Νομιμότητας & Έκδοσης της Σχετικής Διοικητικής Πράξης σύμφωνα με ρητή Διάταξη του Ν.4548/18

Οι πράξεις για την καταχώριση των οποίων απαιτείται η διενέργεια ελέγχου νομιμότητας είτε από την Δ/νση Εταιρειών...

Περισσότερα