Απαλλαγή μελέτης και πιστοποιητικού πυροπροστασίας

Κατάργηση υποχρέωσης έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για 1.039 δραστηριότητες – επαγγέλματα

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού...

Περισσότερα

Εθνική Νομοθεσία

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Περισσότερα