Νέος περιβαλλοντικός Νόμος

Ο νέος περιβαλλοντικός Νόμος – Τα κυριότερα σημεία

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος «περιβαλλοντικός νόμος 4685/2020, «Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική...

Περισσότερα

Καθορισμός ζωνών περιβαλλοντικής αναβάθμισης

Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος του Ν.3325/2005 για τις ειδικές διατάξεις για την βιώσιμη ανάπτυξη...

Περισσότερα

Περιβαλλοντική αναβάθμιση εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος του Ν.3325/2005 για τις ειδικές διατάξεις για την βιώσιμη ανάπτυξη...

Περισσότερα