Αμοιβή

Αύξηση κατώτατου μισθού: 12 ερωτήσεις και απαντήσεις

12 ερωτήσεις και απαντήσεις από το υπουργείο Εργασίας Επεξηγήσεις για το πώς θα διαμορφωθούν οι...

Περισσότερα

Νυχτερινά

Νυκτερινή εργασία είναι η απασχόληση που πραγματοποιείται κατά τις νυχτερινές ώρες, οι  οποίες έχουν καθοριστεί από...

Περισσότερα

Κυριακή – Αργίες

Αργία Κυριακής Σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 748/1966, απαγορεύεται κατά τις Κυριακές κάθε βιομηχανική,...

Περισσότερα

Υπέρβαση Χρονικών Ορίων

Υπερεργασία Η απασχόληση πέραν του συμβατικού και μέχρι του νομίμου εβδομαδιαίου ωραρίου θεωρείται ως υπερεργασία. Νόμιμο...

Περισσότερα

Αποζημίωση Εκτός Έδρας

Ως έδρα απασχόλησης του μισθωτού θεωρείται ο τόπος που παρέχει μόνιμα την εργασία του, σύμφωνα...

Περισσότερα

Δώρο Χριστουγέννων

Δικαιούχοι / Χρόνος Καταβολής Δικαιούχοι Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται...

Περισσότερα

Δώρο Πάσχα

Δικαιούχοι / Χρόνος Καταβολής Δικαιούχοι Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται...

Περισσότερα

Μισθός

Μισθός νοείται κάθε παροχή που δίνεται στους εργαζόμενους ως αντάλλαγμα της εργασίας τους. Δηλαδή κάθε...

Περισσότερα