Καταχώριση Μεταβολών

Καταχώριση Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Εκκαθάρισης

Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης υποβάλλονται σε δημοσιότητα, χωρίς να απαιτείται η έγκρισή τους από...

Περισσότερα

Διόρθωση Αυτοματοποιημένης Αίτησης για ΙΚΕ

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης από τον υπόχρεο της αυτοματοποιημένης...

Περισσότερα

Καταχώριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Χρήσεων που λήγουν 31/12/2019 και μετά

Η καταχώριση χρήσεων που λήγουν από 31/12/2019 και μετά γίνεται με τη χρήση των κάτωθι...

Περισσότερα

Καταχώριση διανομής κερδών

Βάσει των διατάξεων του Ν. 4072/2012 δεν προβλέπεται δημοσίευση της απόφασης για την διανομή κερδών,...

Περισσότερα

Ενέργειες που χρειάζεται να κάνει μια ΙΚΕ όταν αντιμετωπίζει πρόβλημα σχετικά με την πληρωμή αίτησης...

Σε περίπτωση θεμάτων πληρωμής όπως πληρωμές που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το σύστημα, πληρωμές που...

Περισσότερα

Διόρθωση Αίτησης στο Businessportal

Στο e-mail που έχει δηλωθεί στα στοιχεία επικοινωνίας του businessportal γνωστοποιείται η επιστροφή της ηλεκτρονικής...

Περισσότερα

Στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα των εταιρειών ΙΚΕ

Βάσει του άρθρου 47 παρ.1 του Ν.4072/2012 «Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να...

Περισσότερα

Καταχώριση στο ΓΕΜΗ Αιτημάτων ΙΚΕ

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ο ακριβής τύπος ηλεκτρονικής αίτησης μέσα από τις διαθέσιμες αιτήσεις...

Περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο για τους μετασχηματισμούς ΙΚΕ

Για κάθε είδους εταιρικούς μετασχηματισμούς ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4601/2019, οι οποίοι κατισχύουν των κάθε...

Περισσότερα

Υποχρεωτικές δημοσιεύσεις για τις ΙΚΕ

Η καταχώριση πιστοποίησης καταβολής αρχικού κεφαλαίου, καθώς και η πιστοποίηση της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου,...

Περισσότερα

Διαδικασία και Δικαιολογητικά για τη λύση, την εκκαθάριση και τη διαγραφή από το ΓΕΜΗ των...

Για τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση μιας ΙΚΕ, στο ΓΕΜΗ θα πρέπει να...

Περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ΙΚΕ

Μετά την ισχύ του Νόμου 4403/2016 και για χρήσεις που λήγουν από 7-7-2016 και μετά...

Περισσότερα