Ξένες Αγορές και Πρεσβείες

Εξαγωγές Και Εξαγωγικές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα

Η έρευνα διενεργήθηκε για τη διαΝΕΟσις από ομάδα ερευνητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τους καθηγητές Σαράντη Καλυβίτη,...

Περισσότερα

ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ- ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΓΟΡΑ

Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  αποτελούν τμήματα των διπλωματικών ή έμμισθων προξενικών αρχών, και έχουν ως...

Περισσότερα