Ασφαλιστική Ενημερότητα

Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας από πιστοποιημένους φορείς

Μπορείτε να αιτηθείτε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας των συναλλασσόμενων σας για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους....

Περισσότερα

Ασφαλιστική ενημερότητα εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων / οικοδομοτεχνικών έργων (e-ΕΦΚΑ)

Μπορείτε να αιτηθείτε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Η έκδοση πραγματοποιείται σε στάδια. Μετά την υποβολή της...

Περισσότερα

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας για Φυσικά και Νομικά πρόσωπα

Οι παρακάτω μπορούν να κάνουν είσοδο με τους Taxisnet κωδικούς τους για να υποβάλλουν αίτηση...

Περισσότερα