Τέλη και Ειδικοί Φόροι

Δήλωση απόδοσης τέλους ανακύκλωσης

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη Δήλωση απόδοσης τέλους ανακύκλωσης σύμφωνα με τις...

Περισσότερα

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

α) Καταργήθηκαν από 1-1-2002 τα τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονταν στις κατωτέρω περιπτώσεις:αα) στις εξοφλήσεις κάθε...

Περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, αντίγραφα, κ.λ.π.Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά, καθώς και τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα εγγράφων,...

Περισσότερα

ΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3492/2006 (Α’ 210), μετονομάστηκε σε «φόρο ασφαλίστρων»...

Περισσότερα

ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣΜε τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4389/2016, επιβλήθηκε αναλογικό τέλος...

Περισσότερα

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4389/2016, επιβλήθηκε, αναλογικό τέλος δέκα τοις εκατό...

Περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ

Τέλος Πλαστικής Σακούλας ΜεταφορώνΜε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4496/2017 (Α’ 170) τροποποιούνται...

Περισσότερα

ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπως ισχύει, επιβάλλεται από...

Περισσότερα