ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ_old

Έντυπο E1 – Οι αλλαγές του εντύπου για το φορολογικό έτος 2021

➤ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Ενημέρωση των περιπτώσεων που αφορούν ημερομηνίες✔ Περίπτωση 8. Είστε...

Περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Ν. 4646/12-12-19 ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ...

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Ν. 4646/12-12-19 ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ...

Περισσότερα

ΚΛΙΜΑΚΕΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 2019

Παραθέτουμε κατωτέρω τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν για το εισόδημα του 2019 (δηλώσεις που θα...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Ν.4172/2013 ΜΕ ΤΟΝ Ν.4646/2019

Σχετικά Αρχεία: ΠΡΟΣΘΉΚΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Ν.4172/2013 Πηγή: e.forologia.gr

Περισσότερα

ΝΈΑ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΈΛΗ ΧΑΡΤΟΣΉΜΟΥ ΆΤΥΠΟΥ ΔΑΝΕΊΟΥ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΠΊΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΏΝ

Νέα προσέγγιση για τα τέλη χαρτοσήμου άτυπου δανείου από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών Του Γιώργου...

Περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

Προθεσμίες δηλώσεων και δόσεις φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018  Μετά την παράταση που...

Περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ Η ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ.

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 16/2019  Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που...

Περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ – ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΔ

Τίτλοι κτήσης – Πως θα απεικονίζονται στις ΑΠΔ  Δόθηκε στην δημοσιότητα η απόφαση του ΕΦΚΑ...

Περισσότερα