ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τεκμαρτό εισόδημα, μεταφορά ζημιών και προσαύξηση ΚΑΔ – Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΗ νέα εγκύκλιος αφορά στους ασκούντες ατομική επιχείρηση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1...

Περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Ν. 4646/12-12-19 ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ...

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Ν. 4646/12-12-19 ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ...

Περισσότερα

ΚΛΙΜΑΚΕΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 2019

Παραθέτουμε κατωτέρω τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν για το εισόδημα του 2019 (δηλώσεις που θα...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Ν.4172/2013 ΜΕ ΤΟΝ Ν.4646/2019

Σχετικά Αρχεία: ΠΡΟΣΘΉΚΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Ν.4172/2013 Πηγή: e.forologia.gr

Περισσότερα

ΝΈΑ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΈΛΗ ΧΑΡΤΟΣΉΜΟΥ ΆΤΥΠΟΥ ΔΑΝΕΊΟΥ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΠΊΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΏΝ

Νέα προσέγγιση για τα τέλη χαρτοσήμου άτυπου δανείου από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών Του Γιώργου...

Περισσότερα

ΠΟΛ.1029/2018 ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ ΣΤ’ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΆΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4172/2013...

ΠΟΛ 1029/2018 Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12...

Περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

Προθεσμίες δηλώσεων και δόσεις φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018  Μετά την παράταση που...

Περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ – ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ – ΔΕΔ 585/2019

  ΔΕΔ 585/2019  Λογιστικές διαφορές – Μη παραγωγικές δαπάνες  Καλλιθέα, 07/02/2019 Αριθμός Απόφασης 585  ...

Περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Χωρίς αίτηση οι επιστροφές φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων – Δημοσιεύθηκε η απόφαση  Μετά το από...

Περισσότερα