Ομάδα 5η - Βραχυπροθεσμες Υποχρεώσεις

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ IKA, ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ OAEΔ

Λογιστικός χειρισμός του τμήματος των εισφορών IKA, που καταβάλλονται από τον OAEΔ για το προσλαμβανόμενο...

Περισσότερα

ΕΓΛΣ – ΟΜΑΔΑ 5

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τους υποχρεωτικούς βαθμούς από την 5η ομάδα Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου...

Περισσότερα