Ομάδα 8η - Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Πώς θα γίνονται οι αποσβέσεις από το 2013 και μετά Πώς θα γίνονται οι αποσβέσεις...

Περισσότερα

ΕΓΛΣ – ΟΜΑΔΑ 8

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τους υποχρεωτικούς βαθμούς από την 8η ομάδα Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου...

Περισσότερα