Διοικητική επίλυση της διαφοράς - βεβαίωση & καταβολή προστίμων

ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΤΑΝ Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ...

Μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα όταν η συναλλαγή...

Περισσότερα

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Μεγαλύτερη προθεσμία για ενδικοφανείς προσφυγές   Την πιθανότητα επιμήκυνσης της προθεσμίας που έχουν οι φορολογούμενοι...

Περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 9. (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2523 ) ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Αρθρο 9. (ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2523 ) Επιβολή προστίμων – Διοικητική επίλυση της διαφοράς 1.Το...

Περισσότερα