Αποδέκτης προστίμου

ΑΡΘΡΟ 9. (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2523 ) ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Αρθρο 9. (ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2523 ) Επιβολή προστίμων – Διοικητική επίλυση της διαφοράς 1.Το...

Περισσότερα