Χρόνος - Τρόπος - Θεώρηση βιβλίων & στοιχείων

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (UPD)

Πρόστιμο απώλειας στοιχείων (upd) Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN Ένα από τα αυστηρότερα πρόστιμα που προβλέπουν...

Περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Σχετικά Αρχεία: Οι αλλαγές στο χρόνο έκδοσης των τιμολογίων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Πηγή: TAXHEAVEN

Περισσότερα

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)...

Περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ...

Αρ. πρωτ.: οικ.4258/6.2.2014 Σχετικά με την τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των Λογοθεραπευτών και άλλων...

Περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΕΣ

Κατηγορίες υπόχρεων στη χρησιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και εξαιρούντες Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ορίστηκαν...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Προσοχή στις παραγραφές και στην καταστροφή βιβλίων και στοιχείων Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους σχετικά...

Περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

Διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις κάθε χρόνο...

Περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Η ΜΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Δ.Ο.Υ....

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1044113 ΕΞ 11.3.2013 Δυνατότητα χρήσης ή μη των θεωρημένων κατά διάφορο φορολογικών...

Περισσότερα

ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1024766 ΕΞ 13.2.2013 Έκδοση αποδείξεων λιανικής για την πώληση αγαθών ή παροχή...

Περισσότερα

ΈΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙ ΑΘΕΩΡΗΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1019996 ΕΞ 5.2.2013 Έκδοση θεωρημένης απόδειξης παροχής υπηρεσιών αντί αθεώρητου τιμολογίου Αθήνα,...

Περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1027433 ΕΞ 18.2.2013 Απαλλαγή από τη θεώρηση των αποδείξεων λιανικής για την...

Περισσότερα

ΠΟΛ.1020/5.2.2013 – ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ...

ΠΟΛ.1020/5.2.2013 Σήμανση των δεδομένων των ασφαλών πληροφοριών που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 23...

Περισσότερα