Θέματα μηχανογράφησης & Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1005/4.1.2013 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΈΝΑΡΞΗΣ–ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ–ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ Φ.Η.Μ

ΠΟΛ.1005/4.1.2013 Υποβολή του Εντύπου Έναρξης–Μεταβολής–Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών Φ.Η.Μ (εκτός των ΦΗΜ−ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων)...

Περισσότερα

ΠΟΛ.1200/18.10.2012 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10.1.2012 (ΦΕΚ Β΄257/13.2.2012) «ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Φ.Η.Μ. ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ»

ΠΟΛ.1200/18.10.2012 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10.1.2012 (ΦΕΚ Β΄257/13.2.2012) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών» Αθήνα,...

Περισσότερα

ΠΟΛ.1015/10.1.2012 – ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Φ.Η.Μ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ

ΠΟΛ.1015/10.1.2012 Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών Αθήνα, 10/01/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ...

Περισσότερα

ΠΟΛ.1270/28.12.2011 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ΚΑΘΩΣ...

ΠΟΛ.1270/28.12.2011 Υποβολή των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), καθώς και...

Περισσότερα

Π.Δ. 186/1992 Κ.Β.Σ. – ΑΡΘΡΟ 25 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. ΑΘΗΝΑ 26 ΜΑΪΟΥ 1992 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ...

Περισσότερα

Π.Δ. 186/1992 Κ.Β.Σ. – ΑΡΘΡΟ 24 – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ...

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. ΑΘΗΝΑ 26 ΜΑΪΟΥ 1992 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ...

Περισσότερα

Π.Δ. 186/1992 Κ.Β.Σ. – ΑΡΘΡΟ 23 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. ΑΘΗΝΑ 26 ΜΑΪΟΥ 1992 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ...

Περισσότερα

Π.Δ. 186/1992 Κ.Β.Σ. – ΑΡΘΡΟ 22 – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. ΑΘΗΝΑ 26 ΜΑΪΟΥ 1992 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ...

Περισσότερα