Φορολογία εισοδημάτων από κινητές αξίες

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΛΟΙΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ...

ΠΟΛ.1083/14.4.2011Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 3943/2011 σχετικά με την προσαύξηση ποσών φόρου...

Περισσότερα