Πρωτοβουλία Jeremie

ΔΑΝΕΙΑ JEREMIE ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Δάνεια JEREMIE με πόρους του ΕΣΠΑ διαθέσιμα σε περισσότερες Τράπεζες Τα Ευνοϊκά Δάνεια JEREMIE για...

Περισσότερα

JEREMIE – ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΥΨΟΥΣ...

Jeremie – Σύσταση ταμείων επιχειρηματικού κινδύνου για ενισχύσεις επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών με κονδύλια ύψους...

Περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JEREMIE

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), ως ο διαχειριστής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE στην Ελλάδα, σε...

Περισσότερα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ JEREMIE ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ TΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ICT)

Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια JEREMIE για επενδύσεις σε Tεχνολογίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ICT) To Jeremie ICT (Information...

Περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΜΙΚΡΟΔΑΝΕΙΩΝ ΥΨΟΥΣ ΕΩΣ 25.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΜΜΕ

Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ευνοϊκών μικροδανείων ύψους έως 25.000 ευρώ σε ΜμΕ ΞEKINHΣE η υποβολή...

Περισσότερα