Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Μέτρα και δράσεις για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέωνΣημαντικές δράσεις για τη στήριξη της...

Περισσότερα