Απαραίτητα δικαιολογητικά - έντυπα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α.Φ.Μ./ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αλλαγές στη διαδικασία και τα δικαιολογητικά απόδοσης Α.Φ.Μ./μεταβολής στοιχείων και έναρξης/μεταβολής και διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας...

Περισσότερα

ΠΟΛ.1221/25.10.2011 – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ...

ΠΟΛ.1221/25.10.2011 Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης...

Περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ Κ1-802/2011 ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Αριθμ. πρωτ.: A1/29818/3474/13.7.2011 Πιστοποιητικό περί οικονομικής δραστηριότητας μετά την εφαρμογή της ΚΥΑ Κ1-802/2011 περί Υπηρεσιών...

Περισσότερα

ΠΟΛ.1059/1.4.2011 – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ...

ΠΟΛ.1059/1.4.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: « Καθορισμός διαδικασιών προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών...

Περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

  Σχετικά Αρχεία: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Πηγή: TAX HEAVEN

Περισσότερα