Συγχωνεύσεις ατομικών για δημιουργία Ο.Ε. ή Ε.Ε.

Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

1046717/795/Α0012 Η καταχρηστική μετατροπή η συγχώνευση ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρία. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2008...

Περισσότερα