Γενικά άρθρα

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ

Θράσος Μίαρης Φοροτεχνικός Φορολογικός Συνεργάτης Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών  Τα κέρδη που αποκτούν φυσικά πρόσωπα από...

Περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Φορολογική αντιμετώπιση εταιρικών μετασχηματισμών  Του Γιώργου Δαλιάνη* www.artion.gr Πρόσφατα ψηφίσθηκε ο νόμος 4601/2019 για εταιρικούς...

Περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2166/1993,...

Προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας νομικών προσώπων που μετασχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993,...

Περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

Σχετικά Αρχεία: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ Πηγή: TAX HEAVEN

Περισσότερα

Ν. 2166/1993 ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις…. Σχετικά Αρχεία: Ν....

Περισσότερα

Ν. 2190/1920 Α.Ε. – ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  Σχετικά Αρχεία: N.2190/1920 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Πηγή: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Περισσότερα