Διασπάσεις εταιρειών

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1047741/10660/Β0012/10.6.2008 Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας με απορρόφηση από άλλες υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες με τις διατάξεις του...

Περισσότερα