ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ – ΝΕΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σύντομα η λύση για τις εκπρόθεσμες διακοπές – Νέα ευέλικτη διαδικασία Το μείζον θέμα για...

Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ...

Αρ. πρωτ: ΔΕΛ Η 1164172 ΕΞ 2015/21.12.2015 Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής...

Περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Διευκρινίσεις σχετικά με τη λύση, θέση σε εκκαθάριση και διαγραφή Προσωπικών Εταιρειών από το Γ.Ε.ΜΗ....

Περισσότερα

ΠΟΛ.1225/6.10.2015 – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΛ.1225/6.10.2015 Διακοπή εργασιών επιχειρήσεων ιδιοκτησίας Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2015   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ...

Περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α.Φ.Μ./ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αλλαγές στη διαδικασία και τα δικαιολογητικά απόδοσης Α.Φ.Μ./μεταβολής στοιχείων και έναρξης/μεταβολής και διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας...

Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Παράταση για την εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ...

Περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων...

Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ...

Αρ. πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1009005 ΕΞ 2015/23.1.2015 Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής...

Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παράταση για τη δήλωση εκπρόθεσμης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ...

Περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Οι προτάσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τις αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα Τις προτάσεις του...

Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του...

Περισσότερα