Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Ιουλίου