Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Ιουνίου