Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Σεπτεμβρίου