Υποβολή δήλωσης επιλογής (και ολοκλήρωση ένταξης) χρήσης Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών πώλησης των οντοτήτων σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου), για την παροχή κινήτρων των παρ. 2 και 3 του άρθ. 71ΣΤ του Κ.Φ.Ε. για το έτος 2023

Υποβολή δήλωσης επιλογής (και ολοκλήρωση ένταξης) χρήσης Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών πώλησης των οντοτήτων σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου), για την παροχή κινήτρων των παρ. 2 και 3 του άρθ. 71ΣΤ του Κ.Φ.Ε. για το έτος 2023

Ημέρα

Ιούν 30 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

20:00 - 23:00