Υποβολή Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. μηνός Μαΐου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων

Υποβολή Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. μηνός Μαΐου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων

Ημέρα

Ιούν 30 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

20:00 - 23:00